ยินดีต้อนรับที่โอซาก้า


ลงรูปของโอซาก้าเช่นทะนะดะสะพานคริสตัลดะนจิริไฟตกแต่ง tradesman's town near a temple วงซิมโฟนี่ออเคสตร้า


ที่โฮมเพจจังหวัด โอซาก้า

 

 
  
เกี่ยวกับโอซาก้า
 
  
เพลิดเพลินกับโอซาก้า
 
  
ค้าขายที่โอซาก้า
 
  
อาศัยอยู่ที่โอซาก้า
 
  
ข้อมูลในภาวะฉุกเฉิน


 โฮมเพจจังหวัด โอซาก้าทางการถูกแปลโดยใช้บริการการแปลอัตโนมัติ (เว็บไซต์ภายนอก)
 อาจจะไม่ถูกแปลอย่างชัดเจน เพราะถูกแปลแบบเครื่องจักร
 ช่วยใช้หลังความเข้าใจเพียงพอ เพราะหน้าที่ถูกแปลอาจจะแตกต่างกับเนื้อหาต้นกำเนิดของหน้าภาษาญี่ปุ่นก่อนการแปล

ที่หัวแถวของหน้านี้